Niepoprawna pisownia

nie nawidzi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienawidzi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie na widzi

Niepoprawna pisownia