Poprawna pisownia

ówdzie

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zaimek, oznaczający: nie tutaj, w innym miejscu.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez ó. Jest to wyjątek od zasady, nakazującej pisownię u na początku wyrazów. Nie jest to jednakże jedyny wyjątek – w języku polskim istnieje grupa wyrażeń, które rozpoczynają się od ów- i ich pisownię należy zapamiętać. Co więcej, warto skojarzyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu w słownikach obecny był wyraz owdzie – zachodzi zatem tutaj oboczność ó:o, a w myśl kolejnej reguły pisowni polskiej, ó zapisujemy wtedy, gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie bliskoznacznym wymienia się na o, e lub a.

Przykłady poprawnej pisowni

Wieczorem wyszliśmy na długi spacer – chodziliśmy tu i ówdzie, poszliśmy na lody i wróciliśmy do domu.
Tomek jest prawdziwym wolnym duchem. Jednego dnia mieszka tu, drugiego ówdzie.
Po wprowadzeniu nowej ustawy tu i ówdzie zaczęły się podnosić coraz bardziej wyraźne protesty.


Niepoprawna pisownia

uwdzie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ów dzie

Niepoprawna pisownia