Niepoprawna pisownia

wyczócie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyczucie

Poprawna pisownia