Niepoprawna pisownia

do póki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dopóki

Poprawna pisownia, znaczenie: spójnik wprowadzający zdanie podrzędne. Dopóki to inaczej: do końca czegoś, do czasu aż, do jakiegoś czasu lub zanim. Przy zdaniu twierdzącym dopóki informuje nas, iż sytuacja zawarta w zdaniu nadrzędnym będzie trwać nie krócej tak długo, jak zdanie podrzędne nie przestanie być prawdziwe. Przy zdaniu przeczącym informuje, że sytuacja ze zdania nadrzędnego zakończyła albo zakończy się w chwili, kiedy wystąpi sytuacja ze zdania podrzędnego po usunięciu przeczenia. Jest to wyrażenie przyimkowe, które uległo przekształceniu w zrost, a więc niezależnie od uwarunkowań historycznych języka polskiego pisane jest zawsze łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Dopóki rządzi ta partia raczej nie ma szans na rozsądne decyzje gospodarcze.
Dopóki oddycham, nie tracę nadziei to piękna łacińska maksyma, którą w oryginale zapisujemy Dum spiro, spero.
Dopóki zdrowie mi na to pozwoli, oby było to jak najdłużej, będę panem dla siebie samego.


Niepoprawna pisownia

dopuki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do puki

Niepoprawna pisownia