Podgłośnić lub pogłośnić pochodzą od słowa głośność, są to wyrażenia oznaczające wzmocnienie natężenia dźwięku lub spowodowanie, że dźwięki będą lepiej słyszalne. Można np. podgłośnić muzykę. Są to czasowniki dokonane z przedrostkiem pod lub po, w formie bezokolicznika. Przedrostki pod lub po świadczą zazwyczaj o tym, że dana czynność (np. podgłośnić) wykonywana jest w niewielkim stopniu, czyli inaczej jest to zwiększenie głośności tylko o jeden lub dwa tony. Jeżeli chodzi o pisownię najczęściej używana jest forma podgłośnić, jednak językoznawcy nie wykluczają poprawności pogłośnić. Zarówno podgłośnić, jak i pogłośnić używane są w mowie potocznej i rzadko można je odnaleźć w słownikach.

Poprawna pisownia

podgłośnić

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

pogłośnić

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Mój dziadek ma problem ze słuchem i w związku z tym często muszę podgłaśniać telewizor.
Czy mogę pogłośnić muzykę? Teraz gra zdecydowanie zbyt cicho.
Podgłośnij proszę radio, bardzo lubię słuchać muzyki rockowej.