Poprawna pisownia

dezaktywacja

Poprawna pisownia, znaczenie: dezaktywacją nazywamy pozbawienie albo osłabienie aktywności czegoś, a także wyłączenie jakiejś usługi.
Opisywany wyraz został zapożyczony z języka łacińskiego. Tworzy go przedrostek de- (w łacinie oznaczający roz- oraz od-) oraz słowo activuc – łac. czynny. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, mówiąca, iż jeżeli temat wyrazu następującego po przedrostku de- rozpoczyna się od samogłoski, to należy zastosować wariant dez-, czyli dodać spółgłoskę z. Stąd jedyną poprawną wersją omawianego słowa jest dezaktywacja.

Przykłady poprawnej pisowni

Dezaktywacja mojego konta na tej stronie była dla mnie prawdziwą tragedią.
Z tego forum już nikt nie korzysta, lada chwila czeka je dezaktywacja.
Dezaktywacja usługi poczty głosowej nastąpi w ciągu dwudziestu czterech godzin.


Niepoprawna pisownia

deaktywacja

Niepoprawna pisownia