Każde z zaprezentowanych wyrażeń może być prawidłowe. Ich pisownia jednak wyraźnie zależy od kontekstu, dlatego zawsze należy mieć go na uwadze, stosując te wyrazy.

Poprawna pisownia

niekoleżeński

Poprawna pisownia, znaczenie: niekoleżeński jest słowem zgodnym z ogólnymi zasadami pisowni, które mówią, że przymiotniki w stopniu równym oraz imiesłowy przymiotnikowe należy pisać łącznie z partykułą przeczącą nie. Określenie to wyraża pewien stan albo ogół zachowań danej osoby.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten niekoleżeński chłopak dołączył do naszej klasy w tym roku i bez przerwy wszystkim dokucza.
Jesteś taki niekoleżeński dla wszystkich z twojego otoczenia, że nie wiem, jak mogą to znosić.
Janusz był kiedyś bardzo niekoleżeński, dlatego narobił sobie konfliktów z kolegami z pracy.


Poprawna pisownia

nie koleżeński

Poprawna pisownia, znaczenie: określenia nie koleżeński można używać wyjątkowo. Jest dopuszczone w sytuacjach, w których ma podkreślić zaprzeczenie uwydatnić przeciwieństwo. Wymaga uzupełnienia przez drugą część zdania.

Przykłady poprawnej pisowni

Twój czyn był nie koleżeński, tylko bardzo podły. Nie rozumiem, dlaczego zachowujesz się tak źle?
Ich wzajemne relacje były nie koleżeńskie, ale znacznie bliższe, nazwałbym je prawdziwą przyjaźnią.
Jej żarty miały charakter nie koleżeński, a wredny, jakby chciała pokazać, że jest znacznie lepsza.


Niepoprawna pisownia

niekolerzeński

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie kolerzeński

Niepoprawna pisownia