Poprawna pisownia

lesbijki

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w dopełniaczu liczby pojedynczej lub w mianowniku, bierniku i wołaczu liczby mnogiej rzeczownik lesbijka. Oznacza on kobietę o orientacji homoseksualnej. Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez s, co wynika z jego etymologii. Wywodzi się on bowiem od nazwy greckiej wyspy Lesbos, zamieszkiwanej przez Safonę – pierwszą lesbijkę w historii. Wyspa ta już od kilkudziesięciu lat jest miejscem spotkań i wypoczynku kobiet o orientacji homoseksualnej. Jeśli terminu Lesbijka używamy do określenia mieszkanki powyższej wyspy, należy zawsze zapisywać go wielką literą.

Przykłady poprawnej pisowni

Na okładce magazynu widniała fotografia dwóch lesbijek.
Moja przyjaciółka poznała kiedyś Lesbijkę, czyli kobietę wywodzącą się z wyspy Lesbos.
Czy wiesz może, czy to prawda, że na Lesbos wypoczywają głównie lesbijki?


Niepoprawna pisownia

lezbijki

Niepoprawna pisownia