Poprawna pisownia

ohyda

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego, którym określamy coś ohydnego, wstrętnego, odrażającego, wzbudzającego obrzydzenie. Dawniej mówiono tak również na ludzi – wyrzutki, zakały, a także był to synonim wyrażenia wstyd, sromota, niesława.
Pisownię powyższego wyrazu uzasadnia jego etymologia. Już w XVI-wiecznej Polsce ohida mówiono na coś odrażającego czy wstrętnego. Zgodnie z zasadą nakazującą zgodny z tradycją zapis terminów historycznych, wyraz ten zawsze należy pisać przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Jak można przyrządzić coś takiego dla gości, ohyda!
Ale ohyda, to mleko musiało skisnąć już kilka dni temu.
Ohyda, czemu dozorca nie sprzątnął jeszcze tego martwego ptaka z chodnika?


Niepoprawna pisownia

ochyda

Niepoprawna pisownia