Poprawna pisownia

żłobek

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest żłobek przez ż. Dawniej zdrobnieniem od słowa żłób było żłobek, oznaczające mały żłób. Odnosiło się między innymi do symbolicznego miejsca narodzin Jezusa. Następnie wraz z rozwojem języka polskiego zmieniło się jego znaczenie, podczas gdy mały żłób zaczął być nazywany żłóbkiem. Z kolei ż w słowie żłób jest uwarunkowane historycznie i za podstawę bierze starosłowiańskie wyrazy, od których się wywodzi, być może od żleb, czyli rynnowa forma w górach, rów.
Żłobek to placówka, w której przebywają dzieci do lat trzech w czasie, kiedy ich rodzice są w pracy. Osoby w niej zatrudnione zajmują się opieką i wychowaniem tych dzieci. Żłobek jest to również niewielki rowek, a w języku potocznym nazywa się tak izbę wytrzeźwień.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy mały Michał po raz pierwszy zobaczył żłobek, płakał i nie chciał, żeby mama go tam zostawiła.
W naszej okolicy wybudowano nowy żłobek, dzięki czemu większość rodziców będzie mogła zostawić tam swoje dzieci.
Nie był pewien, czy żłobek będzie odpowiednim rozwiązaniem, dlatego wolał omówić ten temat ze swoją żoną.


Niepoprawna pisownia

rzłobek

Niepoprawna pisownia