Poprawna pisownia

dwóję

Poprawna pisownia, znaczenie: forma dwóję została utworzona od słowa dwója, które oznacza negatywną ocenę szkolną. Jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego, w liczbie pojedynczej i odpowiada na pytanie biernika: kogo? co?
Zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny piszemy ó, gdy w wyrazach pokrewnych i odmienionych wymienia się na o, e i a, czyli dwóję, bo dwoje.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeżeli nie nauczysz się rachunku prawdopodobieństwa to znowu ze sprawdzianu z matematyki dostaniesz dwóję.
Mamo proszę nie krzycz, ale z ostatniej kartkówki z języka polskiego dostałam dwóję, ale obiecuję że się poprawię.
Niestety Kowalski znowu jesteś nieprzygotowany i w dodatku nie masz zadania domowego z genetyki, dlatego jestem zmuszona postawić ci dwóję.


Niepoprawna pisownia

dwuję

Niepoprawna pisownia