Poprawna pisownia

warto by

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo warto by należy pisać rozdzielnie. Jest to związane z historycznym kształtowaniem się pisowni, które uwarunkowało, że cząstkę by piszemy oddzielnie od wyrazów afleksyjnych, które pełnią rolę czasowników, jak ma to miejsce w przypadku słowa warto.
Warto by oznacza, że coś należy lub można zrobić. Przekazuje, że takie działanie może przynieść pewne korzyści, ale jest też mile widziane i z jakiegoś powodu pożądane.

Przykłady poprawnej pisowni

Warto by się przyjrzeć tej sprawie dokładniej, żeby nie było z niej żadnych większych problemów.
Witold powiedział, że warto by było pomalować ściany, ale nikt nie chce się za to zabrać.
Warto by zapytać ich o zdanie, zanim podejmiemy ostateczną decyzję, by nie czuli się outsiderami.


Niepoprawna pisownia

wartoby

Niepoprawna pisownia