Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

rodzajów

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

rodzai

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rodzaji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rodzaii

Niepoprawna pisownia