Jest to odmieniona w dopełniaczu liczby mnogiej forma rzeczownika rodzaj. Określamy nim typ, odmianę lub gatunek czegoś. W biologii rodzaj to grupa obejmująca gatunki blisko spokrewnione, podrzędna względem rodziny. Językoznawcy nazywają tak cechę rzeczownika, która wpływa na jego końcówkę podczas deklinacji oraz na końcówki i formy innych części mowy, występujących w zdaniu obok danego rzeczownika.
Językoznawcy dopuszczają do użytku zarówno formę rodzajów, jak i rodzai. Należy jednak zapamiętać, że w mowie oficjalnej powinniśmy używać jedynie tej pierwszej. Wersja druga dopuszczona jest wyłącznie w mowie potocznej.

Poprawna pisownia

rodzajów

Poprawna pisownia, forma poprawna w każdych okolicznościach, w związku z czymrekomendujemy stosowanie wyłącznie takiego zapisu.

Poprawna pisownia

rodzai

Poprawna pisownia, forma dopuszczalna wyłącznie w mowie potocznej, dlatego nie zalecamy jej stosowania.

Przykłady poprawnej pisowni

Na festiwalu piwa zaprezentowano ponad dwieście rodzajów tego złocistego trunku.
Nie znam wszystkich rodzai broni, dlatego nie traktuj mnie jako eksperta w tym temacie.
Nowy sklep zaprezentował kilka rodzajów modnego letniego obuwia od sandałów, espadryli, trampek, aż po adidasy.
Każdy z nas powinien w swojej kuchni posiadać kilka rodzai noży – każdy o innym przeznaczeniu.


Niepoprawna pisownia

rodzaji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rodzaii

Niepoprawna pisownia