Niepoprawna pisownia

chetman

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hetman

Poprawna pisownia, znaczenie: hetman to głównodowodzący armią człowiek. Jest to historyczny stopień wojskowy.
Hetman należy zawsze zapisywać przez h. Słowo to ma korzenie w języku niemieckim i wywodzi się od tamtejszego Hauptmann, które przekształciło się w słowiańską nazwę hetman. Ze względu na historyczne uwarunkowanie i zapożyczenie, musi w tym słowie występować litera h.

Przykłady poprawnej pisowni

Hetman wielki w czasie pokoju stacjonował przy dworze i strzegł interesów całego wojska.
Jan Žižka to najbardziej znany hetman taborytów, który dowodził nimi w czasie wojen husyckich.
Hetman miał przede wszystkim za zadanie dowodzić wojskami i planować wszystkie ich posunięcia.