Poprawna pisownia

herosi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cherosi

Niepoprawna pisownia