Poprawna pisownia

wrzutnia

Poprawna pisownia, znaczenie: publiczny zasobnik umożliwiający zdawanie przedmiotów określonego typu, bez możliwości ich ponownego wyjęcia.
Uwaga: słowo wrzutnia nie jest synonimem słowa wyrzutnia – obu słów nie należy używać zamiennie, ponieważ jest to błąd językowy.


Niepoprawna pisownia

wrzudnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wżutnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrzótnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wżótnia

Niepoprawna pisownia