Poprawna pisownia

magii

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest magii. Jest to wyraz pochodzący z języka łacińskiego, a w nim z kolei pojawił się z greki, gdzie istniał jako mageia. Zgodnie z zasadami języka polskiego słowa, które kończą się na cząstkę -ia w mianowniku liczby pojedynczej i mają obce pochodzenie, należy zapisywać w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej, a także dopełniaczu liczby mnogiej przez dwa -ii na końcu.
Magia to zbiór praktyk, które oparte są na wierze w istnienie sił nadprzyrodzonych, które zazwyczaj nie są bogami, tylko różnorodnymi mocami. Zgodnie z tą wiarą, siły te można opanować dzięki specjalnym rytuałom, gestom i zaklęciom. Często są to siły wykorzystywane w literaturze oraz filmach.
Magia to w przenośni niezwykła siła oddziaływania albo wywierania wpływu. Może to być również urok miejsc lub osób.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wierzył w istnienie magii ani bogów, dlatego często nazywał samego siebie zupełnym ateistą.
Literatura fantastyczna często pełna jest magii, niezwykłych istot i niesamowitych wydarzeń.
Świat w książkach Tolkiena wydawał mu się znacząco lepszy niż ten, w którym żył, zwłaszcza za sprawą magii.


Niepoprawna pisownia

magi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

magji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

magjii

Niepoprawna pisownia