Niepoprawna pisownia

zkorzystam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skorzystam

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie, w którym występują aż dwie pułapki językowe, należy zatem zapamiętać, że jedyną poprawną wersją jego zapisu jest ta z użyciem s oraz rz. Pisownię przez s motywuje reguła, nakazująca zapis tej właśnie głoski w formach dokonanych czasowników, jeśli wyraz podstawowy rozpoczyna się od spółgłoski bezdźwięcznej, czyli: c, ch, cz, f, k, p oraz s. Z kolei zapis przez rz może być uzasadniany pochodzeniem wyrazu. Wywodzi się on prawdopodobnie z Czech, w których dawniej terminem korzisť określano zdobycze. Język polski przejął go pod postacią korzyść i zachował jego pierwotne znaczenie. Właśnie od tego terminu wywodzi się czasownik niedokonany korzystać i jego forma dokonana skorzystać.
Znaczenie tego zwrotu to inaczej: mieć z czegoś pożytek, doświadczyć korzyści, wykorzystać coś, użyć czegoś, posłużyć się czymś.

Przykłady poprawnej pisowni

Udało mi się skorzystać na nowo przedstawionej mi ofercie.
Dziękuję za polecenie mi tego salonu fryzjerskiego – na pewno skorzystam z jego usług.
Sam nie dam rady naprawić samochodu, lepiej skorzystam z pomocy fachowca.


Niepoprawna pisownia

z korzystam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skożystam

Niepoprawna pisownia