Poprawna pisownia

rzeczy

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo rzeczy należy zapisywać przez rz. Jest to wyraz wywodzący się od starosłowiańskiego pnia rěčь, który uwarunkował, w toku ewolucji języka, zapis przez rz. Można także wiązać go z łacińskim res, które także posiada r, mogące warunkować pisownię przez rz.
Rzeczy to inaczej przedmioty, dobra materialne, które można odróżnić od innych przedmiotów za pomocą określonych cech. Jest to także dana sprawa, problem, zagadnienie, które może być przedmiotem różnorodnych rozważań (sądowych, filozoficznych, literackich etc.). Jest to także pewne przedsięwzięcie, czyn, zakres działań.

Przykłady poprawnej pisowni

To nie były jej rzeczy, dlatego nie chciała zajmować się ich porządkowaniem, tylko czekała na siostrę.
Nie znała się na tej rzeczy, dlatego postanowiła zapytać o poradę przyjaciela, który był w tym specjalistą.
Rzecz, o której rozmawiali, była popularnym zagadnieniem filozoficznym, często rozważanym na ich wydziale.


Niepoprawna pisownia

żeczy

Niepoprawna pisownia