Poprawna pisownia

rzeczy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żeczy

Niepoprawna pisownia