Niepoprawna pisownia

religi

Niepoprawna pisownia, wyjątek: pisane wielką literą może oznaczać formę odmiany nazwiska Religa. Znana osoba, nosząca to nazwisko to Zbigniew Religa – wybitny polski kardiochirurg i polityk.

Przykłady użycia formy Religi

Jest już dostępny na DVD hit kinowy Bogowie, opowiadający o życiu i karierze Zbigniewa Religi.
Budynek, który mijamy po lewo to słynna klinika kardiochirurga Zbigniewa Religi.


Poprawna pisownia

religii

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to jedna z form słowa religia (w dopełniaczu liczby pojedynczej). Słowo oznacza system praktyk i wierzeń, definiujących relację jednostki z szeroko pojmowaną sferą sacrum (sferą boską i świętości). Jest to również nazwa jednego z przedmiotów szkolnych funkcjonujących na równi z etyką oraz ogólne określenie na wiarę w jednego bądź wielu bogów w tym również genezy, struktury i celu życia ludzkiego, jak i istnienia świata, wraz z wynikającymi z tego wartościami moralnymi. Słowo zapisujemy wyłącznie z końcówką -ii, co wynika z jego budowy i zasady, mówiącej, że wyrazy rodzaju żeńskiego pochodzące z języków obcych (w tym przypadku z łaciny, od słowa religio) mające w mianowniku liczby pojedynczej zakończenie -ia, w dopełniaczu tej samej liczby posiadają końcówkę -ii.

Przykłady poprawnej pisowni

Muszę dziś kupić mamie prezent, całe szczęście, że nie ma tej ostatniej lekcji religii, którą normalnie mamy w planie lekcyjnym.
Poprzez niewłaściwy i destrukcyjny wpływ religii na społeczeństwo dzieje się wiele zła.
Jednym z plusów życia w Polsce jest pełna wolność wyznania – nie ma więc żadnych obostrzeń co do wyznawanej religii.


Niepoprawna pisownia

religji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

religjii

Niepoprawna pisownia