Niepoprawna pisownia

rzul

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żul

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie to należy zawsze zapisywać przez ż. Uzasadnia to etymologia słowa żul. Wywodzi się ono z języka rosyjskiego, w którym żulik oznacza awanturnika i pijaka. Polszczyzna przejęła ten wyraz, zgrubiając go i tworząc rzeczownik o typowym nacechowaniu negatywnym.
Żulem nazywamy najczęściej osobę bezdomną, która ma problemy z alkoholem i dla reszty społeczeństwa wydaje się odrażająca, ze względu na swój wygląd, zachowanie czy też zapach. Niekiedy mówimy tak również na drobnych przestępców, złodziejaszków czy chuliganów. Należy zapamiętać, że jest to określenie stosowane w mowie potocznej.

Przykłady poprawnej pisowni

Pomimo tłumu osób stojących w autobusie, nikt nie chciał zająć miejsca, na którym wcześniej siedział żul.
Niestety, moje miasto jest pełne żuli – można spotkać ich na ulicach, w parkach, w centrach handlowych.
Ostatnio na mojej klatce schodowej zamieszkał żul, w związku z czym zawiadomiłam straż miejską.


Niepoprawna pisownia

żól

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzól

Niepoprawna pisownia