Poprawna pisownia

królestwo

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik ten, będący rodziną wyrazu król, zawsze zapisujemy przez ó. Przyjęło się, że jest to ó niewymienne, a zatem pisownię obu tych wyrażeń należy zapamiętać. Jednak niektórzy językoznawcy twierdzą, że ich pisownia wynika z połączenia z królem Karolem Wielkim, będący dla Polaków symbolem doskonałego władcy. Jako że w języku starosłowiańskim głoski często ulegały zamianie, możliwe jest, że Karol ewoluował do krola, a ten z kolei do króla.
Królestwem nazywamy kraj o ustroju monarchicznym, w którym rządzi król. Dodatkowo jest to również nazwa króla i królowej. Mówimy tak również na obszar czyichś wpływów oraz na świat roślin, zwierząt czy też grzybów.

Przykłady poprawnej pisowni

Koroną Królestwa Polskiego nazywano obszar ziem podległych władzy wybieralnych królów Polski od 1386 roku do 1795 roku.
Pojęcie Korony Królestwa Polskiego powstało w czasach panowania dynastii andegaweńskiej.
Król Jagiełło zobowiązał się przybyć do Polski, przyjąć chrzest w obrządku katolickim i przyłączyć swoje litewskie władztwo do Korony Królestwa Polskiego.


Niepoprawna pisownia

krulestwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krulestfo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

królestfo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

królewstwo

Niepoprawna pisownia