Niepoprawna pisownia

kórwa

Niepoprawna pisownia


Uwaga – słowo wulgarne!

Poprawna pisownia

kurwa

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kurwa jest powszechnie używanym przekleństwem. To obraźliwe określenie, które oznacza dziwkę, kobietę, która źle się prowadzi.
Kurwa należy zapisywać przez u. Jest to ukształtowane pochodzeniem tego słowa z języka prasłowiańskiego, w którym również miało takie znaczenie, jak obecnie. Jego zapis i znaczenie ostatecznie ukształtowały się już w XV wieku.

Przykłady poprawnej pisowni

Taka kurwa jak ty nie będzie mi się tutaj rządziła, więc albo się słuchaj, albo się stąd wynoś!
Ilekroć przegrał zakład postawiony na wyścigach na ulubionego konia, głośno krzyczał kurwa.
Kurwa mać, jak ja mam się z nimi wszystkimi dogadać, skoro każdy chce ode mnie czegoś innego?!


Niepoprawna pisownia

kurfa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kurła

Niepoprawna pisownia, wyjątek: prześmiewcza forma zapisu fonetycznego, często celowo zapisywana z błędem.

Niepoprawna pisownia

kórła

Niepoprawna pisownia