Poprawna pisownia

okaże się

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to czasownik zwrotny, pochodzący od formy podstawowej okazać się, występujący w czasie przyszłym. Posiada on dwa znaczenia. Możemy użyć go, by przekazać informację, że coś stanie się pewne, oczywiste, ale również oznacza on: dać się poznać jako ktoś lub coś.
W języku polskim zwrot ten zapisujemy zawsze przez ż. Wynika to z zasady, mówiącej iż ż zapisujemy wtedy, kiedy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym wymienia się na z. W tym przypadku okaże sięokazać się.

Przykłady poprawnej pisowni

Wkrótce okaże się, czy znaleziska te przedstawiają faktyczną zabytkową wartość.
Jestem ciekawa, kto okaże się zwycięzcą dzisiejszego turnieju.
Jeśli okaże się, że zachowanie matki stanowiło realne zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka, stanie ona przed sądem.


Niepoprawna pisownia

okarze się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

okażesię

Niepoprawna pisownia