Poprawna pisownia

skarżyć

Poprawna pisownia, znaczenie: skarżyć oznacza mówić komuś o czymś nagannym i nieprzyjemnym na temat drugiej osoby, donosić, użalać się nad sobą, bądź występować do sądu ze skargą. Skarżyć możemy komuś lub na kogoś. Synonimy słowa skarżyć: oskarżać, biadolić, lamentować, utyskiwać. Wyrazy pokrewne: rzeczownik – skarga, przymiotnik – skargowy, czasownik – zaskarżyć. Skarżyć jest to czasownik przechodni niedokonany, w czasie teraźniejszym, w formie bezokolicznika.
Skarżyć piszemy przez ż, ponieważ zawsze po spółgłosce r piszemy ż oraz dlatego też, że ż wymienia się na g, czyli skarga.

Przykłady poprawnej pisowni

Kasiu mówiłam ci tyle razy, że nieładnie jest skarżyć na swoją koleżankę, z którą siedzisz w jednej ławce.
Panie doktorze nie mogę się skarżyć na swoje zdrowie, jak na swój wiek czuję się bardzo dobrze i mogłabym nawet zacząć uprawiać jakiś sport.
Czy na pewno chce pani skarżyć do sądu na swojego sąsiada tylko za to, że posadził drzewo za blisko ogrodzenia?


Niepoprawna pisownia

skarrzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skarszyć

Niepoprawna pisownia