Poprawna pisownia

wnętrze

Poprawna pisownia, znaczenie: miejsce znajdujące się wewnątrz czegoś, wszystkie elementy obiektu oprócz jego elementów brzegowych, również jako określenie życia duchowego człowieka lub pomieszczenia znajdującego się wewnątrz budowli rozumianego jako spójna całość artystyczna.


Niepoprawna pisownia

w nętrze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wnętże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wnętsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wnentrze

Niepoprawna pisownia