Poprawna pisownia

tuja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

thuja

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie w języku łacińskim.