Niepoprawna pisownia

inblanco

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

in blanco

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie in blanco zostało zapożyczone bezpośrednio z języka włoskiego. W dosłownym tłumaczeniu oznacza ono na białym. Należy zapamiętać, że w naszym języku ojczystym obowiązuje reguła, nakazująca zgodną z oryginałem pisownię wyrazów obcego pochodzenia, stąd sformułowanie to należy zapisywać oddzielnie i z użyciem głoski c.
In blanco odnosi się najczęściej do różnego rodzaju formularzy czy też weksli, które nie zostały wypełnione, a jedynie podpisane.

Przykłady poprawnej pisowni

Decydując się na zostawienie jej czeku podpisanego in blanco, wiedziałem, że daję jej duży kredyt zaufania.
Podpisywanie czegokolwiek in blanco jest bardzo ryzykownym zachowaniem.
Nikt nie powinien zostawać zmuszany do podpisywania czegokolwiek in blanco.

Poprawna pisownia

in blanko

Poprawna pisownia, znaczenie: polska forma zwrotu, w przeciwieństwie do pisowni oryginalnej dopuszczalna w grach, mimo to we wszystkich innych sytuacjach sugerujemy użycie zapisu in blanco.


Niepoprawna pisownia

inblanko

Niepoprawna pisownia