Niepoprawna pisownia

ani raz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ani razu

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą jest ani razu. W powyższym przykładzie słowo ani pełni funkcję partykuły przeczącej. Partykuła ta często jest używana w połączeniu z czasownikami lub rzeczownikami. Stosuje się ją również do oznajmiania, że czegoś brakuje lub coś się nie zdarzyło, jak w przykładzie ani razu.
Słowo raz pełni funkcję liczebnika i w wyrażeniu ani razu występuje w dopełniaczu liczby pojedynczej, w którym jego poprawnie odmieniona forma to razu.
Ani razu to połączenie partykuły z rzeczownikiem, które ma na celu podkreślenie, że czegoś brakuje lub nie miało w ogóle miejsca. Synonimem dla tego wyrażenia może stać się nigdy.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzisiaj, po powrocie ze szkoły, nie zajrzałeś ani razu do zeszytów i książek, a jutro masz sprawdzian.
Ani razu nie powiedziałem, że nie szanuję twoich poglądów, po prostu mam inne zdanie na ten temat.
Nie wiem, co on robi w tym domu, ale dzisiaj ani razu nie widziałem go wychodzącego z psem.