Poprawna pisownia

zaciął

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz zaciął jest formą 3 osoby rodzaju męskiego liczby pojedynczej czasownika zaciąć. Poprawna pisownia jest z końcówką –ął. Reguła ortograficzna podaje, iż w formach męskich czasu przeszłego liczby pojedynczej czasowników kończących się na -ąć przed spółgłoską ł pisze się zawsze samogłoskę ą. Forma zacioł pojawia się w uproszczonej wymowie.
Słowo zaciąć w języku polskim ma kilka znaczeń. Podstawowe to zrobić cięcie ostrym przedmiotem i skaleczyć się. Ale zaciąć się może też urządzenie (zepsuć na chwilę). W przenośni używa się też, gdy ktoś podczas mówienia zamilknie na chwilę lub uprze się na coś.

Przykłady poprawnej pisowni

Karol zaciął się i koniec, więcej nic nie powiedział i nie powie na ten temat.
Aparat zaciął się wtedy, gdy nie powinien i niestety, nie zrobiłem zdjęcia.
Czy Bartek zaciął się przy goleniu? Ma taką brzydką ranę na brodzie?


Niepoprawna pisownia

zacioł

Niepoprawna pisownia