Oba te podobnie brzmiące słowa nie powinny być stosowane wymiennie. Należy przyswoić sobie ich znaczenie oraz zasady pisowni i na podstawie tej wiedzy każdorazowo oceniać, które słowo pasuje do danego kontekstu zdania. W przypadku wątpliwości na dole strony pod artykułem znajduje się sekcja komentarzy, w której nasza redakcja odpowiada na pytania użytkowników.

Poprawna pisownia

cechą

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz cechą z kolei pochodzi wyłącznie od rzeczownika cecha – jest to jego forma odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. Jego zapis warunkuje reguła, która mówi, rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej zawsze kończymy na ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Cechą charakterystyczną tego kraju jest duża różnorodność religijna, etniczna i kulturowa.
Najważniejszą cechą stołu warsztatowego są jego wymiary, o czym wie każdy mechanik czy majsterkowicz.
Cechą każdego harcerza powinna być prawdomówność.


Poprawna pisownia

cechom

Poprawna pisownia, znaczenie: cechom to wyraz, który ma dwa znaczenia. Może on pełnić funkcję odmienionego w celowniku liczby mnogiej rzeczownika cech, oznaczającego organizację zrzeszającą rzemieślników. Brzmi tak również ta sama forma deklinacyjna, ale pochodząca od rzeczownika cecha, którym określamy parametr, opisujący kogoś lub coś i mogący je odróżniać od innych osób lub rzeczy. W języku staropolskim mówiono tak na poszewkę na poduszkę, ale również na znamię lub piętno. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, że odmienione w ten sposób rzeczowniki powinny być zawsze kończone na om.

Przykłady poprawnej pisowni

Szczególne zasługi w odbudowie miasta po tragicznej powodzi przypisywane były cechom rzemieślniczym.
Cechom rzemieślniczym przysługiwały większe prawa niż tym robotnikom, którzy próbowali działać na własną rękę.
Dzięki cechom takim jak pracowitość i upór osiągnął ogromny sukces.
Przyznał, że zawsze będzie hołdował cechom takim jak prawdomówność, odwaga i honor.