Poprawna pisownia

naprędce

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz naprędce należy zapisywać łącznie. Pełni on funkcję przysłówka i partykuły. Został utworzony od przyimka na oraz przysłówka prędko, a wraz z rozwojem języka utworzył zrost i nowy przysłówek, pisany zawsze łącznie. Samodzielnie nie występuje w polszczyźnie słowo prędce.
Naprędce oznacza szybko, w pośpiechu, na poczekaniu. Stosuje się je często do opisu sytuacji, w której coś zostało zrobione najszybciej, jak to było możliwe, ale także niedbale, nieuważnie, byle tylko było.

Przykłady poprawnej pisowni

Naprędce przygotowana kampania reklamowa nie może się udać, więc przyłóż się do niej bardziej.
Szef zmusił mnie, abym naprędce napisał raport z całego tygodnia pracy. Nie lubię takiego nacisku.
Służąca naprędce przygotowała gorącą kąpiel dla niezadowolonej i zmęczonej królowej.


Niepoprawna pisownia

na prędce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naprendce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na prendce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na pręce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napręce

Niepoprawna pisownia