Niepoprawna pisownia

nie potrzebnych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepotrzebnych

Poprawna pisownia