Niepoprawna pisownia

gensty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gęsty

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie gęsty należy zawsze zapisywać przez ę. Jest to słowo, które posiada samogłoskę nosową tuż przed spółgłoską szczelinową s. Zgodnie z zasadami języka polskiego, w takich połączeniach należy wykorzystywać ę, a nie en.
Wyraz gęsty odnosi się do obiektów o zwartej, zbitej budowie, które trudno jest rozdzielić lub które utrudniają zobaczenie tego, co znajduje się po ich drugiej stronie. Tego określenia można używać także w kontekście czasu i oznacza wówczas wydarzenia następujące po sobie bardzo szybko lub pojawiające się często.

Przykłady poprawnej pisowni

Ciemny, gęsty las, do którego weszła dziewczynka, wydał jej się przytłaczający i niebezpieczny.
Czarny, gęsty dym, unoszący się nad wioską, powiedział mu, że nieopodal wybuchł pożar.
Ten dywan jest bardzo gęsty i miękki, dzięki czemu przyjemnie się po nim chodzi i wygląda ładnie.


Niepoprawna pisownia

gęzty

Niepoprawna pisownia