Niepoprawna pisownia

nie stosownie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niestosownie

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie niestosownie odnosi się do zachowań i słów, które są nieodpowiednie w danej sytuacji. Uważa się je za niegrzeczne i nieeleganckie. W przypadku stroju wskazuje, iż był on niezgodny z wymaganiami miejsca lub chwili, podczas której był noszony.
Niestosownie zawsze zapisuje się łącznie. Jest to przysłówek, a w języku polskim obowiązuje zasada, iż przysłówki i przymiotniki zawsze piszemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Wyrażasz się bardzo niestosownie! Powinieneś natychmiast przeprosić tę panią za swoje słowa.
Chłopak ubrał się niestosownie na ślub własnego brata, dlatego wszyscy patrzyli na niego potępiająco.
W takiej sytuacji byłoby niestosownie wyjść bez pożegnania, więc lepiej znajdźmy gospodarzy przyjęcia.


Niepoprawna pisownia

nieztosownie

Niepoprawna pisownia