Niepoprawna pisownia

więdnądź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

więdnąć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wiendnąć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

więdnonć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wiendnonć

Niepoprawna pisownia