Zarówno wyraz baśnią jak i baśniom możemy znaleźć w słowniku języka polskiego, jednak każdy z nich powinien być używany w innej sytuacji. Obie formy pochodzą od rzeczownika podstawowego baśń, którym określamy utwór literacki, którego tematyka związana jest z wierzeniami magicznymi, siłami i zjawiskami nadprzyrodzonymi. Dawniej, w języku staropolskim określano tak również plotkę oraz przysłowie. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi dwiema formami, aby nie popełnić błędu polegającego na użyciu niewłaściwej z nich w danym kontekście. Pomocne w tym będą z pewnością poniższe definicje oraz przykłady praktycznego użycia w zdaniu, jak również pomoc naszej redakcji, jakiej udzielamy w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

baśniom

Poprawna pisownia, znaczenie: baśniom to rzeczownik baśń odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Zgodnie z kolejną zasadą językową, tego typu postacie deklinacyjne powinny mieć zawsze końcówkę om.

Przykłady poprawnej pisowni

Świat filmu za wszelką cenę chcę przywrócić świetność bajkom i baśniom z naszego dzieciństwa.
W muzeum w naszym mieście otworzono wystawę poświęconą baśniom, które pamiętamy z dzieciństwa.
Dzięki legendom i baśniom regionalnym można lepiej poznać i zrozumieć historię danej okolicy.


Poprawna pisownia

baśnią

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie baśnią natomiast to słowo bazowe odmienione w narzędniku liczby pojedynczej. Obowiązująca we współczesnej polszczyźnie reguła językowa nakazuje, aby rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej były zawsze kończone na ą – stąd jego zapis.

Przykłady poprawnej pisowni

Omawiana opowieść z pewnością jest baśnią, jednak utworu tego nie powinny czytać dzieci.
Film ten inspirowany jest baśnią znanego duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena.
Twórcy ekranizacji wielu bajek dla dzieci powracają z kolejną baśnią – tym razem dla nieco starszych widzów.