Obie formy, to znaczy zarówno nie cała, jak i niecała są bezbłędne, jednak różnią się znaczeniem. W większości zastosowań formą, której powinieneś użyć będzie wariant niecała.

Poprawna pisownia

nie cała

Poprawna pisownia, znaczenie: nie cała to wyraźne zaprzeczenie – negacja słowa cała, która oznacza, że coś nie stanowi całości. W przypadku tego zwrotu nie oddziela się od słowa cała, tworząc w ten sposób dwa oddzielne słowa. Podsumowując nie cała jest negacją całkowitości czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie cały bak paliwa został zużyty, powinno go jeszcze wystarczyć na drogę powrotną.
Nie cała klasa zdała egzamin, udało się to ledwie połowie uczniów.
Nie cała paczka cukierków została zjedzona, połowa została w opakowaniu.


Poprawna pisownia

niecała

Poprawna pisownia, znaczenie: to przydawka odnosząca się do określonej wielkości lub ilości, która jest mniejsza od całej (pełnej) jednostki. Nie jest w tym przypadku ściśle związane z cała, tworząc razem jedno słowo. Definicja zwrotu niecała jest: niekompletna, mniej niż pełna. Do synonimów zaliczamy natomiast: niekompletna, niepełna, niezupełna, niewielka.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mogę uwierzyć, że aż tyle to trwa, przecież niecały rok temu zaczęliśmy ten projekt.
Z uwagi na złe samopoczucie Maciek zjadł niecała pizzę, którą sobie odgrzał.
Niecały rok temu byliśmy w tym miejscu ostatni raz.