Niepoprawna pisownia

wpełni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w pełni

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot zaliczany do wyrażeń przyimkowych, czyli połączeń przyimków z innymi częściami mowy, takimi jak: rzeczowniki, przysłówki, przymiotniki, liczebniki oraz zaimki. W języku polskim istnieje reguła nakazująca zapis takich wyrażeń oddzielnie (z nielicznymi wyjątkami) i należy stosować ją także w przypadku zwrotu w pełni. Jego synonimy to między innymi: całkowicie, od a do zet, od początku do końca, totalnie, zupełnie, do reszty, gruntownie czy w całej okazałości.

Przykłady poprawnej pisowni

Dopóki Ola nie będzie w pełni zdrowa, nie planuję wysyłać jej do przedszkola.
Chciałabym w pełni wykorzystać czas poświęcony na udział w konferencji, usiądę więc w początkowym rzędzie.
W pełni rozumiem, o czym mówisz. Sama również nie mogę znieść jej zachowania.


Niepoprawna pisownia

fpełni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpełnii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w pełnii

Niepoprawna pisownia