Niepoprawna pisownia

amplitóda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

amplituda

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik amplituda zapisujemy przez u otwarte. Jest to słowo, które pochodzi z języka łacińskiego, gdzie brzmi: amplitudo i oznacza obszerność, przestronność. Ze względu na obce pochodzenie wyrazu, pozostawiono w zapisie u, tak, jak jest w oryginale.
Amplituda jest największym wychyleniem danej cechy, funkcji bądź charakterystyki, jeśli zmienia się ona okresowo. Nazywa się w ten sposób również połowę różnicy, pomiędzy wartością maksymalną a minimalną takiego wychylenia. Czasami określa się w ten sposób też skalę i zakres. Najczęściej tego pojęcia używa się w fizyce i matematyce, a także meteorologii.

Przykłady poprawnej pisowni

Na matematyce mierzyliśmy amplitudę sinusoidy, ale nadal nie wiem, jak zrobić to samodzielnie.
W ciągu ostatniej wiosny amplituda powietrza była bardzo duża, od -10 do niemal +20 stopni.
Jak mam obliczyć roczną amplitudę temperatur w Afryce, skoro nie wiem, jakie panują tam dokładnie warunki?


Niepoprawna pisownia

amblituda

Niepoprawna pisownia