Poprawna pisownia

nie dotarła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedotarła

Niepoprawna pisownia