Niepoprawna pisownia

zpróbuj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spróbuj

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo spróbuj oznacza rozkaz, mówiący, iż ktoś ma podjąć się jakichś starań lub wysiłków, by osiągnąć założony rezultat. Jednocześnie może też służyć do wyrażania zachęty, pocieszenia, porady czy dodawania otuchy.
Spróbuj to czasownik spróbować w trybie rozkazującym. Jego pisownia przez literę s została narzucona przez zasadę ortograficzną, która mówi, że przed głoskami bezdźwięcznymi zawsze należy zapisywać właśnie s. Należą do nich c, ć, ch, cz, f, k, p, s, ś, sz, t i to właśnie obecność p w wyrazie spróbować decyduje o jego zapisie przez s.

Przykłady poprawnej pisowni

Spróbuj się uspokoić i podejść do tego rozsądnie, bo emocje w niczym ci tutaj nie pomogą.
Skoro uważasz, że twój związek wisi na włosku, spróbuj zadbać o panujące pomiędzy wami relacje.
Jeśli naprawdę nie możesz tego zrobić, spróbuj szczerze porozmawiać z szefem, a może ci odpuści.


Niepoprawna pisownia

sprubuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z próbuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spróbój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sprubój

Niepoprawna pisownia