Niepoprawna pisownia

podjoł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podjął

Poprawna pisownia, znaczenie: podjął jest męską formą trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego czasownika podjąć. Czasownik podjąć ma kilka znaczeń, które podaje Słownik Języka Polskiego, PWN: unieść, przedsięwziąć jakieś działanie, rozpocząć coś, zwykle ponownie, zareagować na coś, przyłączyć się do rozmowy itp., przyjąć kogoś jako gościa.
Warto zapamiętać, że w czasownikach rodzaju męskiego, w formach czasu przeszłego liczby pojedynczej, wyrazów zakończonych na –ąć przed spółgłoską ł pisze się zawsze samogłoskę ą. Na przykład wziął, zmiął, tupnął.
Podjoł z końcówką –oł jest formą fonetyczną czyli używaną tylko i wyłącznie podczas wymowy tego czasownika.

Przykłady poprawnej pisowni

Kamil podjął rodziców Karoliny jak królewską rodzinę. Wszyscy byli zachwyceni spotkaniem.
On nawet nie podjął rozmowy na ten temat, a ja nie mam pojęcia, dlaczego tak się zachował.
Marcin nie podjął pieniędzy z bankomatu, ponieważ ma zablokowaną kartę.


Niepoprawna pisownia

podją

Niepoprawna pisownia