Niepoprawna pisownia

gural

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

góral

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem góral określamy osobę, która urodziła się i zamieszkuje tereny górskie. Nazywamy tak również rowery górskie, przeznaczone do poruszania się po terenie górzystym. Podczas okupacji niemieckiej mówiono tak na banknot o nominale 500 zł, na którym widniał wizerunek górala podhalańskiego.
Termin ten zapożyczony został najprawdopodobniej z języka czeskiego. Obecne w nim wyrazy horagóra, horalgóral zostały przejęte przez naszych rodaków i od początku pisane były przez ó. Należy zatem zapamiętać, że jest to jedyna poprawna wersja zapisu.

Przykłady poprawnej pisowni

Musisz koniecznie obejrzeć mój nowy rower. To góral, przeznaczony specjalnie do jazdy po trudnych trasach.
Nasz gospodarz, góral, bardzo chętnie dzielił się z nami opowieściami ze swojej młodości.
Drogę na szczyt umilał nam góral, który z werwą opowiadał zapierające dech w piersiach historie.