Poprawna pisownia

rodzicom

Poprawna pisownia, znaczenie: ojcu i matce.


Niepoprawna pisownia

rodzicą

Niepoprawna pisownia