Poprawna pisownia

rodzicom

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz rodzicom to pochodzi od słowa rodzice i oznacza matkę oraz ojca.
Poprawnie piszemy rodzicom. Jest to określenie, pojawiające się w celowniku liczby mnogiej, a zgodnie z ogólnymi zasadami gramatyki, wszystkie słowa w tym przypadku w liczbie mnogiej mają końcówkę -om.

Przykłady poprawnej pisowni

Opowiedz rodzicom o wszystkim, co dzisiaj widziałeś, oni będą wiedzieli, co trzeba dalej zrobić.
Jeśli dam uwagę rodzicom do podpisu, na pewno będą pytali, co dokładnie dzisiaj zrobiłeś.
Kasia kupiła swoim wiekowym rodzicom nowy telewizor, ale nie potrafią go dobrze obsługiwać.


Niepoprawna pisownia

rodzicą

Niepoprawna pisownia