Poprawna pisownia

rodzicom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rodzicą

Niepoprawna pisownia