Niepoprawna pisownia

obrucić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obrócić

Poprawna pisownia