Poprawna pisownia

nacięli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na cieli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na cięli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nacieli

Niepoprawna pisownia