Wyrażenie ikarowy lot swoje korzenie posiada w mitologii greckiej. Syn Dedala, Ikar, wzbił się pod niebo na skonstruowanych przez ojca skrzydłach, jednak wskutek lotu zbyt blisko słońca, wysoka temperatura roztopiła sklejający skrzydła wosk. W konsekwencji tego chłopak spadł do morza i utonął w nim. Stąd terminem lot ikarowy określa się szybkie osiągnięcie sukcesu, po którym następuje gwałtowna porażka.
Należy zwrócić uwagę na pisownię powyższego wyrażenia. Jeżeli jest ono traktowane jako związek frazeologiczny, oba człony zapisujemy małą literą. Kiedy jednak mamy na myśli lot mitologicznego Ikara, sformułowanie to powinno brzmieć: Ikarowy lot – wyraz Ikarowy spełnia wówczas w zdaniu funkcję zaimka dzierżawczego, inaczej: lot Ikara.

Poprawna pisownia

ikarowy lot

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Przyglądaliśmy się jego szybkiemu sukcesowi, modląc się, by nie był to ikarowy lot.
Moją pracę w tej firmie można określić mianem ikarowego lotu – zacząłem na zbyt wysokim stanowisku, by szybko zostać zdegradowanym.
Ikarowy lot młodego biznesmena zakończył się szybkim bankructwem.


Niepoprawna pisownia

ikarowylot

Niepoprawna pisownia