Poprawna pisownia

po czym

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie przyimkowe, w skład którego wchodzi przyimek po oraz odmieniony w miejscowniku zaimek co. Jak mówią zasady pisowni polskiej, ogromną większość wyrażeń przyimkowych należy zapisywać rozłącznie i tak też jest w przypadku powyższego zwrotu.
Określenie po czym pełni w zdaniach funkcję frazy spójnikowej (czyli połączenia kilku elementów niebędących spójnikami, tworzących konstrukcję, która działa jak spójnik) wprowadzającego zdanie podrzędne. Jego znaczenie to: następnie, później, w konsekwencji.

Przykłady poprawnej pisowni

Nauczyciel kazał mu wstać, po czym skonfiskował używany podczas sprawdzianu telefon.
Może wybierzemy się wreszcie na zakupy, po czym pójdziemy na lody?
Studenci jeden po drugim kładli na biurku profesora arkusze egzaminacyjne, po czym opuszczali salę z niewyraźnymi minami.


Niepoprawna pisownia

poczym

Niepoprawna pisownia