Poprawna pisownia

po czym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poczym

Niepoprawna pisownia