Poprawna pisownia

sąsiad

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to określenie osoby mieszkającej niedaleko, w pobliżu kogoś. Zwrot ten może być również używany w stosunku do kogoś zajmującego obecnie miejsce blisko nas, podczas jakiegoś wydarzenia czy w danej lokalizacji.
Wyraz ten wywodzi się z języka prasłowiańskiego. Występowało w nim określenie sąsed – rzeczownik pochodzący z kolei od czasownika seti, znaczącego: usiąść razem, obok siebie. Etymologia ta przekazuje jasną informację, że zapis przez ą jest uzasadniony historycznie i należy zapamiętać taką właśnie pisownię. Sugeruje ją również istniejąca w języku polskim reguła mówiąca, iż po spółgłoskach szczelinowych, czyli: f, w, s, z, ś, ź, ch, ż zarówno w mowie jak i w piśmie występuje ą.
Błędy w zapisie wyrazu sąsiad mogą wynikać z nieprawidłowej, niedbałej jego artykulacji. Samogłoska ą traci wówczas swoją nosowość i bywa zastępowana przez połączenie om.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozejrzałam się po ludziach siedzących obok – mój sąsiad z prawej strony miał zamknięte oczy i rozkoszował się muzyką.
Sąsiad moich rodziców został w dniu wczorajszym aresztowany.
Pora poważnie porozmawiać z sąsiadem z parteru na temat zakłócania ciszy nocnej.


Niepoprawna pisownia

somsiad

Niepoprawna pisownia, ciekawostka: błędna pisownia rozpowszechniła się przez zamieszczane w internecie prześmiewcze obrazki, tzw. memy (w szczególności te z małpą – nosaczem sundajskim będących ilustracją zachowań stereotypowego Polaka). Jest to określenie typowo ironiczne i nie należy sugerować się jego zapisem.

Niepoprawna pisownia

somsiat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sąsiat

Niepoprawna pisownia